Contour Plus

CONTOUR™ PLUS aparat za merenje nivoa glukoze u krvi sa CONTOUR™ PLUS test trakama

Cena proizvoda 2.096,32 RSD

Opis

Jednostavan i precizan – IMPRESIVNA kombinacija

CONTOUR™ PLUS aparat za merenje nivoa glukoze u krvi u kombinaciji sa CONTOUR™ PLUS test trakama predstavlja budućnost samokontrole. Sistem koristi nove inovativne tehnologije zahvaljujući čemu se dobijaju rezultati približni onim dobijenim u laboratoriji. Posebno izdvajamo preciznost aparata pri nižim vrednostima glukoze, što je naročito važno pri identifikaciji i reagovanju kod stanja hipoglikemije.

Inovativan – Nove tehnologije

  • VišePulsna (MultiPulse) tehnologija analizira svaki uzorak više puta kroz 7 pulsnih signala, što daje izuzetno precizne rezultate merenja.¹
  • Tehnologija Bez kodiranja eliminiše mogućnost nastanka greške prilikom merenja, usled pogrešnog kodiranja aparata.
  • Sistem Druga šansa dozvoljava naknadni unos krvi u istu test traku kada prvi uzorak nije bio dovoljan.

Pouzdan

Rezultati dobijeni merenjem na CONTOUR™ PLUS aparatu su u skladu sa novim standardom ISO 15197:2013. Zahvaljujući novom ISO standardu 15197:2013 od aparata za merenje glukoze u krvi zahteva se veća preciznost pri radu u laboratorijskim uslovima, kao i pri svakodnevnoj upotrebi u kućnim uslovima.

Jednostavan

CONTOUR™ PLUS aparat je dizajniran da se lako prilagodi Vašim potrebama. Mogućnost odabira jednog od dva režima rada omogućava Vam jednostavno merenje bez obzira na to da li Vam je dijagnoza dijabetesa nedavno postavljena ili Vam je potreban nov aparat i detaljnije analize rezultata.

  • Personalizovano podešavanje ciljnih vrednosti glukoze
  • Sedmodnevni pregled visokih i niskih vrednosti
  • Prosečna vrednost rezultata merenja u proteklih 7,14 i 30 dana
  • Oznake obroka, za bolje razumevanje uticaja hrane na vrednost glukoze u krvi
  • Podesivi audio podsetnik za merenje posle obroka

Karakteristike

UPOTREBA Merenje glukoze u tri jednostavna korakaCONTOUR™ PLUS aparat jednostavan je za rukovanje. Samo Vas tri koraka dele od izuzetno tačnog rezultata merenja glukoze u krvi. Ubacite sivi kraj CONTOUR™ PLUS test trake u aparat. Aparat će se uključiti. Kad se na ekranu pojavi oznaka test trake i trepćuća kapljica krvi, vrhom test trake nežno dotaknite kapljicu krvi i držite sve dok se aparat ne oglasi zvučnim signalom. Pričekajte pet sekundi. Nakon odbrojavanja na ekranu će se pojaviti rezultat merenja i automatski sačuvati u memoriji aparata. Izvadite test traku kako biste ugasili aparat.